XXVIII Mały Konkurs Recytatorski w Bychawie

Informujemy, iż Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie ogłosił XXVIII Mały Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego. Od roku 2009 w konkursie tym nie mogą uczestniczyć uczniowie gimnazjów.
Bychawskie Centrum Kultury wzorem lat ubiegłych włącza się w przeprowadzenie konkursu i organizuje eliminacje gminne.
Przesłuchania gminne do tego konkursu odbędą się 11 maja 2009 roku w Bychawskim Centrum Kultury. Rozpoczęcie eliminacji godz. 10:00.
Zgłoszenia prosimy kierować do dnia 6 maja 2009 roku do sekretariatu BCK osobiście albo pocztą tradycyjną na adres Bychawskiego Centrum Kultury. Zgłoszenia dostarczone po terminie nie będą uwzględniane Więcej...
więcej...

Kalendarz imprez

KALENDARZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH W ROKU  2009
Bychawskie Centrum Kultury / Miejska Biblioteka Publiczna

Termin realizacji

Nazwa imprezy

Uwagi

styczeń –

2009 roku

„Przystąpmy do szopy” – cykl koncertów kolęd przy bychawskiej szopce

Dwa koncerty

6 grup Więcej...

XXVII Mały Konkurs Recytatorski

Bychawskie Centrum Kultury 14. maja br. gościło recytatorów, którzy brali udział w eliminacjach gminnych
XXVII Małego Konkursu Recytatorskiego.
 
   Głównym organizatorem Konkursu jest Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, wspierany przez placówki kultury, szkoły i gimnazja, gdzie odbywają się eliminacje środowiskowe.
 
   Głównym celem konkursu jest popularyzacja kultury żywego słowa, rozwijanie zainteresowań czytelniczych i recytatorskich.
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Repertuar uczestnika stanowią dwa wiersze lub wiersz i fragment prozy. Tematyka tekstów jest dowolna.  Jury oceniało recytatorów w kategoriach uczniów klas: I-III, IV-VI, oraz uczniów gimnazjów. Jury oceniało dobór repertuaru (jego wartość artystyczną, oryginalność i dostosowanie do możliwości wykonawczych recytatora), poprawność dykcyjną, interpretację utworów, ogólny wyraz artystyczny. Recytatorzy prezentowali różnorodny repertuar bliski młodym miłośnikom literatury.

Więcej...
więcej...

Miniony 2007

Zakończył się już rok 2007 i trochę zebrało mi się na refleksje. Jak można ocenić ten miniony czas? Jaki ten rok był dla Bychawskiego Centrum Kultury?

Kiedy zbieram myśli i staram się, by z pamięci wydobyć wiele wydarzeń, spotkań, uroczystości to mam nieodparte wrażenie ilości tego, co się wydarzyło? Staram się planować każdy rok naszej działalności, ale i tak rzeczywistość mnie zaskakuje tym, co wydarzyło się ponad plan. Z tego możemy być dumni - tak - My wszyscy bychawianie możemy być dumni, że ciągle coś się w bychawskiej kulturze dzieje, może ciągle jeszcze nie tyle, co oczekujemy, ile byśmy chcieli -, ale jednak mamy, co roku dużą ilość imprez, wydarzeń i ta liczba rośnie z roku na rok! 

Więcej...

Zapisane w pamięci P. Władysława Gromka

Historia domu kultury w Bychawie utkana z pamięci pracowników i dyrektorów...

Zapisane w pamięci P. Władysława Gromka, dyrektora domu kultury w Bychawie w latach 1979-1990
 

Poproszony o kilka słów refleksji na temat pracy w domu kultury - kreślę je, posiłkując się własną pamięcią i wrażeniami, które utrwaliły się w niej, a które są niekoniecznie takie same jak innych osób wówczas uczestniczących w działaniach kulturalnych czy też pracujących w naszej placówce. To oczywiste, jak sądzę.
Moje pierwsze zetknięcie z domem kultury w Bychawie nastąpiło w 1962 r. ( przyjechałem w tydzień po jego uruchomieniu i po „owych" głośnych dożynkach wojewódzkich). Muszę przyznać, że fakt iż Bychawa - skromne, nieduże , niedawno „powstałe" po wielu latach miasteczko, któremu nadano status powiatu i przywrócono prawa miejskie - posiadała dom kultury z prawdziwego zdarzenia, był czymś, dla mnie, bardzo znaczącym. Przypomnę, że z budynków tzw. użyteczności publicznej - posiadała ona ponadto, jedynie - budynek Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, Przychodni Zdrowia, Liceum Ogólnokształcącego, Gminnej Spółdzielni i Banku Spółdzielczego, (szkoła podstawowa i dom towarowy - były dopiero w budowie). I trzeba przyznać , że była to instytucja niezwykle potrzebna. Biblioteka, kino, kawiarnia, imprezy rozrywkowo-estradowe... wszędzie nieprawdopodobne tłumy. A potańcówki, zabawy i bale „... jak za cara".

Więcej...
więcej...