XXVII Mały Konkurs Recytatorski

Bychawskie Centrum Kultury 14. maja br. gościło recytatorów, którzy brali udział w eliminacjach gminnych
XXVII Małego Konkursu Recytatorskiego.
 
   Głównym organizatorem Konkursu jest Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, wspierany przez placówki kultury, szkoły i gimnazja, gdzie odbywają się eliminacje środowiskowe.
 
   Głównym celem konkursu jest popularyzacja kultury żywego słowa, rozwijanie zainteresowań czytelniczych i recytatorskich.
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Repertuar uczestnika stanowią dwa wiersze lub wiersz i fragment prozy. Tematyka tekstów jest dowolna.  Jury oceniało recytatorów w kategoriach uczniów klas: I-III, IV-VI, oraz uczniów gimnazjów. Jury oceniało dobór repertuaru (jego wartość artystyczną, oryginalność i dostosowanie do możliwości wykonawczych recytatora), poprawność dykcyjną, interpretację utworów, ogólny wyraz artystyczny. Recytatorzy prezentowali różnorodny repertuar bliski młodym miłośnikom literatury.

WYNIKI XXVII MAŁEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO – eliminacje gminne
Komisja w składzie: Anna Kornacka, Ewa Ziętek, Monika Głazik przesłuchała 63 recytatorów.
Do etapu powiatowego zostali zakwalifikowani następujący uczniowie:

Kategoria wiekowa – kl. I – III
1. Rafał Chudziak – ucz. kl. I „c” ze Szkoły Podstawowej w Bychawie,
2. Łukasz Krzysztoń – ucz. kl. I ze Szkoły Podstawowej w Bychawie,
3. Paulina Wieczorkiewicz – ucz. kl. I „a” ze Szkoły Podstawowej w Bychawie,
4. Marcin Wolski – ucz. kl. I ze Szkoły Podstawowej w Bychawie,
5. Karolina Grodzińska – ucz. kl. II „d” ze Szkoły Podstawowej w Bychawie,
6. Julita Kusy – ucz. kl. II „d” ze Szkoły Podstawowej w Bychawie,
7. Magdalena Moląg – ucz. kl. II ze Szkoły Podstawowej im. K. Koźmiana w Bychawce,
8. Natalia Pijas – ucz. kl. II „a” ze Szkoły Podstawowej w Bychawie,
9. Jakub Boguta – ucz. kl. III „d” ze Szkoły Podstawowej w Bychawie,
10. Paweł Górniak – – ucz. kl. III „c” ze Szkoły Podstawowej w Bychawie,
11. Michał Nieściór – ucz. kl. III „b” ze Szkoły Podstawowej w Bychawie,
12. Emilia Zaklika – ucz. kl. III ze Szkoły Podstawowej im. K. Koźmiana w Bychawce.
Kategoria wiekowa – kl. IV – VI
1. Monika Borowiecka – ucz. kl. IV ze Szkoły Podstawowej im. K. Koźmiana w Bychawce,
2. Karolina Duda – ucz. kl. IV „b” ze Szkoły Podstawowej w Bychawie,
3. Anna Holweg – ucz. kl. IV „b” ze Szkoły Podstawowej w Bychawie,
4. Aleksandra Płaza – ucz. kl. IV „b” ze Szkoły Podstawowej w Bychawie,
5. Karolina Szwałek – ucz. kl. kl. IV „a” ze Szkoły Podstawowej w Bychawie,
6. Agata Boguta – ucz. kl. V „d” ze Szkoły Podstawowej w Bychawie,
7. Aleksandra Żołynia – ucz. kl. V ze Szkoły Podstawowej w Woli Gałęzowskiej.
Kategoria wiekowa – gimnazjum
1. Paulina Duda – ucz. kl. III Gimnazjum nr 1 w Bychawie,
2. Kamil Drabik – ucz. kl. I Gimnazjum nr 2 w Bychawie,
3. Anita Ładoszek – ucz. kl. III „c” Gimnazjum nr 1 w Bychawie,
4. Karolina Rapa – ucz. kl. II „d” Gimnazjum nr 1 w Bychawie.

Laureaci XXVII Małego Konkursu Recytatorskiego – 19 maja przystąpili do Konkursu Powiatowego w Centrum Promocji i Kultury w Piotrowicach.
Laureatami konkursu powiatowego z naszej gminy zostali:
1. Rafał Chudziak – ucz. kl. I „c” ze Szkoły Podstawowej w Bychawie,
2. Jakub Boguta – ucz. kl. III „d” ze Szkoły Podstawowej w Bychawie,
3. Paweł Górniak – – ucz. kl. III „c” ze Szkoły Podstawowej w Bychawie,
4. Karolina Duda – ucz. kl. IV „b” ze Szkoły Podstawowej w Bychawie,
5. Agata Boguta – ucz. kl. V „d” ze Szkoły Podstawowej w Bychawie.
Recytatorom życzymy powodzenia na eliminacjach wojewódzkich!