Realizowane projekty

W związku z realizacją projektu „Rozwinąć Skrzydła – wzmocnienie potencjału techniczno organizacyjnego Bychawskiego Centrum Kultury – etap II” informujemy że trwają dostawy sprzętu oraz montaż urządzeń. To między innymi sprzęt oświetleniowy, nagłośnieniowy, mikrofony.

W związku z realizacją projektu „Rozwinąć Skrzydła – wzmocnienie potencjału techniczno organizacyjnego Bychawskiego Centrum Kultury – etap II” informujemy że trwają dostawy sprzętu oraz montaż urządzeń. Obecnie instalowany jest ekran led/telebim.

Informujemy że Bychawskie Centrum Kultury uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu państwa – z funduszu promocji kultury. Po raz kolejny przystąpiliśmy do ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego programu pod nazwą „Infrastruktura Domów Kultury”. Nasz projekt pt. „Rozwinąć Skrzydła” – wzmocnienie potencjału techniczno organizacyjnego Bychawskiego Centrum Kultury – etap II” uzyskał wysoką ocenę i tym samym został zakwalifikowany. Całkowita wartość zadania to 379 000zł, kwota dofinansowania z Ministerstwa wynosi 289 000 zł.

O kolejnych etapach realizacji będziemy informować.