Tu mieszkam

Tu mieszkam – blok zajęć regionalnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów obejmujący: lekcję biblioteczną, przegląd literatury tematycznie związanej z regionem, zwiedzanie izby regionalnej, wycieczkę do redakcji Głosu Ziemi Bychawskiej gdzie powstaje Głos Regionalistów, tj. comiesięczny dodatek do GZB.
Zajęcia wg autorskiego programu Joanny Marek-Stanickiej – st. bibliotekarza w Oddziale dla Dzieci, realizowane wspólnie z Bychawskim Towarzystwem Regionalnym i redakcją GZB.
Czas trwania: ok. 3 jednostki lekcyjne
Termin zgłaszania grup do udziału w zajęciach: najpóźniej 2 dni przed planową datą przeprowadzenia zajęć.
Osoba do kontaktu: Joanna Marek-Stanicka, tel. (081) 5 660 124 w. 26