ZPiT „Podkowiacy”

          Zespół Pieśni i Tańca Ludowego "Podkowiacy"

{jgxtimg src:=[/images/podkowiacy/image008.jpg] width:=[320]}

{jgaccordion}
[acctab ==Pierwszy skład zespołu 1999 rok==]

1. Ewa Dąbska

2. Iwona Dojuterk

3. Iwona Pietraś

4. Elżbieta Godula

5. Elżbieta Kasperek

6. Agnieszka Klimek

7. Katarzyna Kruk

8. Elżbieta Sobaszek

9. Katarzyna Szyszka

10. Magdalena Wąsik

11. Łukasz Daśko

12. Marcin Flis

13. Grzegorz Godula

14. Mariusz Jachacz

15. Grzegorz Kasperek

16. Marek Kot

17. Sebastian Pałubski

18. Paweł Pawlak

19. Jarosław Polski

20. Wiktor Wąsik

[/acctab]
[acctab ==Później dołączyli do nas:==]

* Agnieszka Pasztaleniec

* Damian Środek

* Łukasz Wojewódzki

* Pietrak Łukasz Filip

* Wojciech Michalewski

* Magdalena Pałubska

* Katarzyna Wąsik

* Monika Bizak

* Justyna Dojutrek

* Kamil Szydłowski

* Anna Pasztaleniec

* Anna Gęba

* Magdalena Tudrujek

* Agata Jeleńska

* Błażej Pałubski

* Edyta Wrzesińska

* Tomasz Perestaj

[/acctab]
[acctab ==Skład zespołu tanecznego w roku szkolnym 2006/2007==]

1. Magdalena Łoś

2. Natalia Żak

3. Katarzyna Żuk

4. Magdalena Łoś

5. Magdalena Baran

6. Ewelina Pietrzak

7. Aneta Pietrzak

8. Ewelina Psujek

9. Katarzyna Rarak

10. Agnieszka Klimek

11. Paweł Woźnika

12. Adam Kostruba

13. Wojciech Adamowski

14. Daniel Kocoń

15. Adrian Malec

16. Paweł Batyra

17. Mateusz Mazurek

18. Tomasz Palczewski

[/acctab]
{/jgaccordion}

          Działający przy Bychawskim Centrum Kultury został reaktywowany we wrześniu 1999r. w nowym, zmienionym składzie. Obecnie 25-osobową grupę tworzy zespół taneczny i kapela. Są to głównie ludzie młodzi, uczniowie bychawskich szkół.
         Zespół występuje na różnych imprezach lokalnych, środowiskowych, zapraszany jest również do sąsiednich gmin. Uczestniczy w festiwalach i przeglądach grup folklorystycznych. Zdobył III miejsce na II Wojewódzkim Przeglądzie Artystycznych Zespołów Tańca Ludowego we Włodawie.
         Dwukrotnie gościł we Francji w La Chapelle sur Erdre (2000r) i Venansault (2002r).

Na program zespołu składają się tańce: polonez, krakowiak, mazur, kujawiak, wiązanka tańców i pieśni lubelskich. Repertuar ciągle jest wzbogacany o nowe tańce.
Ciekawe układy choreograficzne przygotowuje, opracowuje i wdraża z tancerzami w życie na scenie pani Katarzyna Leszek-Szacoń, natomiast oprawę muzyczną, pracę z kapelą – pan Marek Trzciński.


Próby odbywają się dwa razy w tygodniu, w Bychawskim Centrum Kultury.

Harmonogram zajęć zespołu tanecznego:

Poniedziałek    – godz. 15.00 (zajęcia indywidualne)
Piątek             – godz.14.30 (grupa początkująca)
                      – godz.15.30 (całość)