Rozwinąć Skrzydła – Etap II

W związku z realizacją projektu „Rozwinąć Skrzydła – wzmocnienie potencjału techniczno organizacyjnego Bychawskiego Centrum Kultury – etap II” informujemy że trwają dostawy sprzętu oraz montaż urządzeń. Obecnie instalowany jest ekran led/telebim.