Tu mieszkam

Tu mieszkam – blok zajęć regionalnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów obejmujący: lekcję biblioteczną, przegląd literatury tematycznie związanej z regionem, zwiedzanie izby regionalnej, wycieczkę do redakcji Głosu Ziemi Bychawskiej gdzie powstaje Głos Regionalistów, tj. comiesięczny dodatek do GZB.
Zajęcia Więcej...

więcej...

Wystawa „Kapłan dobroci…”

Zaproszenie do obejrzenia wystawy : Kapłan dobroci i pokornej wiary, poświęconej ks. kan. Dominikowi Majowi w 30-tą rocznicę śmierci. Ekspozycja stanowi wspólne przedsięwzięcie: Rady Parafialnej, BTR-u i Biblioteki Publicznej. Koordynator: Elżbieta Winiarczyk – st. kustosz
Miejsce: kościół parafialny p.w. Św. Więcej...

więcej...

BTR 1986-2006

Bychawskie Towarzystwo Regionalne 1986-2006

Zaproszenie do obejrzenia wystawy: Bychawskie Towarzystwo Regionalne 1986-2006. Ekspozycja zawiera dokumenty fotograficzne, przedstawiające najważniejsze fakty, wydarzenia, przedsięwzięcia stowarzyszenia na przestrzeni lat, wydawnictwa książkowe BTR-u oraz prezentację prasy.
Miejsce: Hol biblioteczny, BCK – I piętro
Czas: czerwiec – wrzesień 2006 r.

więcej...