Mały Konkurs Recytatorski

Jest wiosna! Nam nadejście wiosny zawsze kojarzy się z Małym Konkursem Recytatorskim. W tym roku będzie miał on trochę inną formę niż dotychczas.

  1. Przygotujcie repertuar
  2. Nagrajcie plik video przy pomocy telefonu komórkowego lub kamery (statyw to ważny element każdego nagrania)
  3. Wyślijcie plik w nieprzekraczalnym terminie do 7 maja 2021 na adres sekretariat@ebck.pl oraz wypełnioną kartę zgłoszenia dostępną na
  4. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni do BCK na indywidualne nagranie materiału video
  5. 16 maja prześlemy Wasze nagrania do Centrum Kultury i Promocji w Piotrowicach – gdzie odbędą się eliminacje powiatowe. Konkurs zachowuje swoją wieloetapową formę 🙂Ze swojej strony gwarantujemy nagrody rzeczowe 👊