FESTIWAL ŚLADAMI SINGERA

Sztukmistrz wraca do Bychawy, a z nim artyści. Aktorzy, cyrkowcy i muzycy
przypomną o nobliście oraz kulturalnym bogactwie przedwojennego miasteczka.
Bychawa jest jednym z miast na trasie XIII edycji Międzynarodowego Festiwalu
„Śladami Singera”. Festiwal w tym roku od 15 do 29 lipca odwiedzi 14 miejscowości:
Lubartów, Łęczna, Krasnystaw, Bychawa; Szczebrzeszyn, Piaski, Kraśnik, Goraj,
Biłgoraj, Janów Lubelski, Krasnobród, Stary Dzików, Józefów, Lublin.
Festiwal rozpocznie się od filmu dokumentalnego filmu dokumentalnego „Po-lin.
Okruchy pamięci”. Reżyseria: Jolanta Dylewska. Produkcja: Bomedia Mirosław Bork.
Dokument Jolanty Dylewskiej oparty jest na filmowych materiałach archiwalnych – efekcie
wieloletnich poszukiwań na całym świecie. Autorami tych unikalnych filmów są Żydzi, którzy
wyemigrowali do USA, a po latach przyjeżdżali do Polski, by odwiedzić swoich krewnych. Ich
amatorskie, kręcone niewprawną ręką, filmy ocalają, w bardzo szczególny sposób, skrawek
tamtego świata przed niepamięcią. W „Po-lin” zapisane na taśmach kipiące życie
przedwojenne zostaje zderzone z obrazami współczesnych miasteczek wschodniej Polski,
Kieleckiego, Galicji. (…) Dylewska zrobiła film o życiu, nie o Zagładzie. Pustka tych
miasteczek zapełnia się w cudowny sposób na naszych oczach. Najpierw przemawiają
przedmioty – drzwi, okiennice, kłódki, ocalała mezuza na framudze drzwi, kratka okienna w
kształcie gwiazdy Dawida. A potem, jak na zawołanie, pojawiają się „oni”, przedwojenni
mieszkańcy tych miasteczek. Wychodzą ze swoich domów, podchodzą do kamery.
Uśmiechają się. Nikogo nie winią, niczego od nas nie potrzebują. To oni nam są do czegoś
potrzebni…
Przed projekcją filmu zostanie zaprezentowana gazeta festiwalowa „Sztukmistrz”,
zawierająca program tegorocznego festiwalu oraz ważne informacje związane z jego ideą i
dotychczasowymi realizacjami.
Drugi dzień należy do teatru – wtedy właśnie zostanie zaprezentowany monodram
„Zapomniane opowieści rabinów i cadyków” w wykonaniu Witolda Dąbrowskiego (Teatr NN).
Monodram, którego warstwę literacką tworzą legendy, podania, dokumenty poprzez które
poznajemy wybranych przedstawicieli żydowskiego życia religijnego w dawnej,
wielokulturowej Polsce. Historie tajemnicze, fascynujące, śmieszne i refleksyjne
przybliżające nieznany nam świat polskich Żydów. To storytelling w czystej postaci,
wzbogacony o śpiewane na żywo niguny.

Następnie odbędzie się spektakl plenerowy „Przyjaciele Sztukmistrza 2023”.
Podczas spektaklu z muzyką na żywo, elementy cyrku, akrobatyki powietrznej mieszają się
z tańcem, beat boxem i teatrem ognia. W spektaklu pod kierownictwem artystycznym
Arkadiusza Ziętka biorą udział artyści z Włoch, Grecji, USA, Szwecji, Peru, Czech, Niemiec i
Polski
Tegoroczna edycja zebrała dziesięciu artystów z całego świata, którzy mogą
pochwalić się wieloma talentami. Będzie można zobaczyć widowiska akrobatów, cyrkowców,
muzyków, aktorów. W programie również beatbox i fire show. Od pierwszego
zrealizowanego projektu festiwal ten ewoluuje, korzystając z doświadczeń kolejnych edycji i
wpisując się coraz mocniej w krajobraz kulturowy miejsca, w którym wyrósł – Lubelszczyzny.
Powstał festiwal, który jest jednocześnie przedsięwzięciem i regionalnym i uniwersalnym na
styku kultury, dziedzictwa, sztuki, turystyki i edukacji. Przedsięwzięciem możliwym tylko tutaj,
ze względu na okoliczności powołania go do życia. O jego wyjątkowości zdecydowała
twórczość Icchaka Baszewisa Singera, jednego z najważniejszych pisarzy XX wieku.
Isaac Bashevis Singer jest laureatem literackiej Nagrody Nobla za swoje opowiadania.
Opisuje w nich kulturę i życie małych miast Lubelszczyzny. W barwny sposób przywraca do
życia mieszkańców przedwojennych sztetli – ich marzenia, troski, dążenia.
Partnerem Wydarzenia XII Edycji Festiwalu „Śladami Singera” jest Województwo Lubelskie
„Lubelskie Smakuj Życie!
Festiwal „Śladami Singera” jest realizowany w ramach programu Przestrzenie Sztuki 2023.
Program Przestrzenie Sztuki narodził się z potrzeby wsparcia i zapewnienia warunków pracy artystom
niezależnym przy wykorzystywaniu istniejącej infrastruktury. Jego idea opiera się na czterech filarach
– artystycznym, edukacyjnym, społecznym i prozdrowotnym, a głównym zadaniem operatorów jest
umożliwienie artystom niezależnym (pozbawionym na co dzień „stałego adresu”) i lokalnym
środowiskom prezentacji ich przedsięwzięć, rozwijanie oferty edukacyjnej i animacyjnej oraz rozwój
publiczności. Dotychczas taneczne Przestrzenie Sztuki działały w Białymstoku, Katowicach, Kielcach,
Lublinie i Łodzi, a teatralne – w Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Rzeszowie i Zielonej Górze. Program
Przestrzenie Sztuki organizowany jest przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz
Narodowy Instytut Muzyki i Tańca pod auspicjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Więcej informacji na stronie:
https://www.instytut-teatralny.pl/dzialalnosc/projekty-i-programy/przestrzenie-sztuki/