Biblioteka

Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie
ul. Piłsudskiego 34
23-100 Bychawa
http://www.biblioteka.bychawa.pl/
biblioteka.bychawa@gmail.com

 

 

Oddział dla Dzieci
Oddział dla Dorosłych 

 
Czytelnia
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00
sobota:8.00-15.00

 

 

Biblioteka Miejska jest samorządową instytucją kultury. W środowisku funkcjonuje od  1946 r.  Na przestrzeni lat przeszła wiele przeobrażeń. Pełniła funkcję instytucji gminnej, powiatowej, miejskiej i powiatowej, miejsko-gminnej, funkcjonowała także w strukturze Bychawskiego Centrum Kultury. Nowy rozdział w jej historii, zapoczątkowany Uchwałą Rady Miejskiej w Bychawie z dn. 29 grudnia 2008 r., na mocy której powołana została Miejska Biblioteka Publiczna  w Bychawie, rozpoczął się 1 stycznia 2009 r.

Czytelnikom oferujemy: 
· nowości wydawnicze, 
· literaturę piękną dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
· księgozbiór popularnonaukowy i naukowy z różnych dziedzin wiedzy,
· lektury szkolne, 
· opracowania literackie, 
· informatory, 
· wydawnictwa słownikowe i encyklopedyczne, 
· zbiory regionalne i dokumenty życia społecznego, 
· czasopisma i gazety 
· dostęp do Internetu
· imprezy biblioteczne: wystawy, lekcje biblioteczne, promocje książek, konkursy i in.