ANGIELSKI- POZIOM B2 z certyfikatem

0

ANGIELSKI NA POZIOMIE B2. DARMOWE ZAJĘCIA! PRZYJMUJEMY CHĘTNYCH! Zajęcia w Bychawskim Centrum Kultury. Ograniczona liczba miejsc!

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego w partnerstwie
z Wydziałem Politologii Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zaprasza do udziału w projekcie
„LUBELSKIE CENTRUM KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szkolenia skierowane są do osób z co najwyżej średnim wykształceniem zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego

Celem Projektu jest podniesienie umiejętności i kompetencji w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie B osób w wieku 18-64 lata.

Do kogo skierowany jest projekt?

  • do osób dorosłych w wieku 18-64 lata, a także osób powyżej 64 roku życia, które są bezrobotne oraz zadeklarowały chęć podjęcia zatrudnienia po otrzymaniu certyfikatu,
  • osób mieszkających, uczących się, pracujących lub bezrobotnych z terenu województwa lubelskiego posiadających wykształcenie co najwyżej średnie.

W ramach Projektu przewidujemy:

realizację szkoleń z języka angielskiego na poziomie B2 kończących się egzaminem
i uzyskaniem certyfikatu TELC,
dodatkowo Uczestnik/czka otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Co to jest TELC:

TELC (The European Language Certificates) jest międzynarodowym certyfikatem językowym stworzonym w oparciu o wytyczne Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i uwzględnia kilka poziomów znajomości języka (A1 – C1)

Dlaczego warto mieć Certyfikat TELC?:

  • udokumentowanie praktycznej znajomości języka angielskiego na danym poziomie,
  • pozwala ocenić umiejętność posługiwania się językiem angielskim,
  • międzynarodowy dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego uznawany przez kraje UE i Urząd Służby Cywilnej w Polsce ( od poz. B1),
  • większa szansa znalezienia atrakcyjnej pracy, wzbogacenie CV,
  • wzrost szans na europejskim rynku pracy.

W ramach zajęć uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie:

zasadniczych aspektów problemów konkretnych lub abstrakcyjnych przedstawionych w tekstach złożonych, w tym dyskusji specjalistycznej dotyczącej własnej tematyki zawodowej,
będą potrafili porozumieć się na tyle swobodnie i spontanicznie,
będą potrafili wyrazić się w sposób jasny i szczegółowy na wiele tematów, wyrazić opinię na dany temat wykazując pozytywnie i negatywnie strony różnych (proponowanych) wyborów.

Organizacja szkoleń:

szkolenia będą prowadzone w 12 osobowych grupach,
każdy Uczestnik/czka weźmie udział w 120 godzinach szkolenia,
szczegóły dotyczące rekrutacji (Regulamin uczestnictwa w projekcie, formularz zgłoszeniowy, deklaracja uczestnictwa, umowa uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia) a także harmonogram szkoleń dostępne są w pliku dokumenty do pobrania,
każdy Kandydat/ka zobowiązany będzie po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów wypełnić test w Biurze Projektu sprawdzający poziom znajomości języka angielskiego.
szkolenia odbędą się w Bychawie i zostaną przeprowadzone przez profesjonalnych trenerów.

Uczestnikom szkolenia gwarantujemy:

bezpłatny udział w szkoleniu,
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
certyfikat TELC potwierdzający ukończenie języka angielskiego na poziomie B
komplet materiałów szkoleniowych.

Ruszamy już od marca 2015 roku – nie zwlekaj ilość miejsc ograniczona!

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!


Prosimy o wysyłanie zgłoszeń(imię, nazwisko, tel., e-mail) na sekretariat@ebck.pl w temacie ANGIELSKI BYCHAWA.