Aktualizacja planu zajęć BCK

Prosimy o zapoznanie się z zaktualizowanym planem.