Wieczór z księdzem Kwiatkowskim

Wieczór z księdzem Antonim Kwiatkowskim

13 czerwca Kwiatkowski

13 czerwca 2007 (środa) o 19:30 w parku miejskim przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego w Bychawie
(obok popiersia ks. A. Kwiatkowskiego)

ZAPRASZAMY

KONKURS – „Danie dla Mola”

Danie dla Mola

danie dla molaDo udziału w zabawie zapraszamy każdego kto kocha książki, uwielbia czytać a jednocześnie odkrywać nowe smaki kulinarne. Konkurs polega na znalezieniu w dowolnej książce z literatury pięknej ciekawego opisu potrawy kulinarnej bądź przygotowywania i celebrowania posiłków itp. Więcej...

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA

BCK BYCHAWSKIE CENTRUM KULTURY

ul. M. J. Piłsudskiego 34, 23-100 Bychawa, skrytka poczt 26, tel/fax (0-81) 56 60 124
konto: Bank PKO BP S.A. O/Bychawa 94 1020 3176 0000 5202 0054 8701 NIP 7132651028
Regon 432285637

Bychawa, 30.11.2006

Zgodnie z Art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami) oraz na podstawie streszczenia oceny i
porównania złożonych ofert w kryterium wyboru ofert jakimi były: cena i okres gwarancji,
Zamawiający – Bychawskie Centrum Kultury w Bychawie, ul. M.J. Piłsudskiego 34, 23-100
Bychawa, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja budynku Bychawskiego Centrum
Kultury w Bychawie wraz z wymianą instalacji odgromowej”.

Więcej...

Karol, Papież który pozostał człowiekiem

Bychawskie Centrum Kultury

zaprasza na film pt.:


"KAROL, PAPIEŻ KTÓRY POZOSTAŁ CZŁOWIEKIEM"

Opowieść o najważniejszych wydarzeniach pontyfikatu Jana Pawła II.
   

w dniach 6 i 7 grudnia 2006 r.
Godziny seansów: 9.00, 12.00, 18.00


Cena biletu: osoby indywidualne - 12zł,
grupy zorganizowane (powyżej 20 osób) - 10 zł

Więcej...

…regionalny epizodzik…

Przeżyj z nami regionalny epizodzik…

{jgxtimg src:=[/images/bck/plakat640zodzik.jpg] width:=[320]}

Czas: 12 X 2006, czwartek godz. 17.00
Miejsce: Galeria BCK
Wiek: bez ograniczeńOrganizator Bychawskie Centrum Kultury Biblioteka Publiczna

ZPiT „Podkowiacy”

          Zespół Pieśni i Tańca Ludowego "Podkowiacy"

{jgxtimg src:=[/images/podkowiacy/image008.jpg] width:=[320]}

{jgaccordion}
[acctab ==Pierwszy skład zespołu 1999 rok==]

1. Ewa Dąbska

2. Iwona Dojuterk

3. Iwona Pietraś

4. Elżbieta Godula

5. Elżbieta Kasperek

6. Agnieszka Klimek

7. Katarzyna Kruk

8. Elżbieta Więcej...

Tu mieszkam

Tu mieszkam – blok zajęć regionalnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów obejmujący: lekcję biblioteczną, przegląd literatury tematycznie związanej z regionem, zwiedzanie izby regionalnej, wycieczkę do redakcji Głosu Ziemi Bychawskiej gdzie powstaje Głos Regionalistów, tj. comiesięczny dodatek do GZB.
Zajęcia Więcej...

Wystawa „Kapłan dobroci…”

Zaproszenie do obejrzenia wystawy : Kapłan dobroci i pokornej wiary, poświęconej ks. kan. Dominikowi Majowi w 30-tą rocznicę śmierci. Ekspozycja stanowi wspólne przedsięwzięcie: Rady Parafialnej, BTR-u i Biblioteki Publicznej. Koordynator: Elżbieta Winiarczyk – st. kustosz
Miejsce: kościół parafialny p.w. Św. Więcej...

BTR 1986-2006

Bychawskie Towarzystwo Regionalne 1986-2006

Zaproszenie do obejrzenia wystawy: Bychawskie Towarzystwo Regionalne 1986-2006. Ekspozycja zawiera dokumenty fotograficzne, przedstawiające najważniejsze fakty, wydarzenia, przedsięwzięcia stowarzyszenia na przestrzeni lat, wydawnictwa książkowe BTR-u oraz prezentację prasy.
Miejsce: Hol biblioteczny, BCK – I piętro
Czas: czerwiec – wrzesień 2006 r.