Zdjęcia wykonane podczas warsztatów fotografii otworkowej

Uczestnicy: Karolina Białkowska, Monika Kowalczyk, Patrycja Kowalczyk, Aleksandra Salasa, Agnieszka Górniak, Mateusz Bartnik.
Uczestnicy: Karolina Białkowska, Monika Kowalczyk, Patrycja Kowalczyk, Aleksandra Salasa, Agnieszka Górniak, Mateusz Bartnik.

Celem jest zachęcenie młodzieży do sięgania po klasyczne metody fotograficzne, poznanie historii fotografii oraz stworzenie pierwszych wystaw autorskich młodych fotografów.

Zapraszamy wszystkich chętnych. Poniedziałki, godz. 15.00
sala Blue Orange Gallery w Bychawskim Centrum Kultury.
prowadzenie: Szczepan Kasiura