Zaproszenie na obchody Narodowego Święta Niepodległości w Bychawie

poniedziałek, 11 listopada 2019 r. Bychawa,
9.00 – zbiórka uczestników przy Zespole Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie
9.15 – wymarsz z towarzyszeniem Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Henryczki” do kościoła parafialnego
9.30 – część artystyczna w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie
10.00 – msza święta w intencji Ojczyzny
11.00 – przemarsz pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego
11.15 – okolicznościowe przemówienie Burmistrza Bychawy, złożenie wieńców pod pomnikiem
11.45 – spotkanie w kawiarni artystycznej „Złota Lira” w Bychawskim Centrum Kultury

w Bychawskim Centrum Kultury

16.00 – „Pociąg do wolności” – montaż słowno-muzyczny w wykonaniu Bychawskiego Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych oraz Męskiego Zespołu Wokalnego

16.45 – występ Chóru BCK

17.30 – „Eine kleine Nachtmusik” – wyróżniony na wielu festiwalach monodram Jerzego Kadłusia

Zapraszają:
Burmistrz Bychawy
Przewodniczący Rady Miejskiej w Bychawie
Bychawskie Centrum Kultury

współorganizatorzy: Stowarzyszenie Razem dla Kultury
oraz Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych