Zajęcia teatralne!

Nowa propozycja dla młodzieży pragnącej przygody ze sceną! Zajęcia teatralne prowadzone przez doświadczonego instruktora teatralnego, tancerza, współpracownia Ośrodka „Brama Grodzka- Teatr NN”
Zajęcia w każdy piątek o godz. 16.00
alt

Tematyka zajęć:
 
Ćwiczenia integracyjne
Praca z tekstem (także: monologi teatralne)
Zajęcia teatralne (wspólne oglądanie przedstawień teatralnych oraz późniejsze ich omawianie)
Historia teatru
Ćwiczenia emisyjne (dykcja, łamanie, głos jako narzędzie)
Intonacja i akcentowanie
Warsztaty ruchu scenicznego
Ćwiczenia pamięci, techniki pamięciowe
Wyrażanie emocji i uczuć gestem, mimiką, ruchem
Drama (odgrywanie ról, żywe obrazy)
Warsztat pracy aktora – jak zachować się profesjonalnie na scenie?
Tworzenie scenariusza i rola reżysera
Warsztaty taneczne
Projektowanie i wykonywanie scenografii
Przygotowanie spektakli
Występy okolicznościowe, konkursowe, przeglądowe.