Wyniki KAMERTONU 2010

21 marca w Bychawie odbyły się przesłuchania Dziecięcych i Młodzieżowych Spotkań z Piosenką KAMERTON 2010.

Laureatką konkursu została Aleksandra Płaza z Bychawy, wytypowana przez Bychawskie Centrum Kultury i Szkołę Podstawową w Bychawie. Za dwie piosenki: Banalny Blues oraz To tylko taniec otrzymała Wyróżnienie Specjalne im. Mariana Frączka (w historii Konkursu wręczone po raz piąty).

Komisja w składzie: Katarzyna Anna Brzezicka – przewodnicząca Komisji, Dariusz Rugała – członek, po przesłuchaniu 33 wykonawców postanowiła również przyznać:

w kategorii soliści – szkoły podstawowe, kl. I-III
I miejsce – Gabrieli Maj (Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Starej)
II miejsce – Małgorzacie Golewskiej (Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Starej)

w kategorii soliści – szkoły podstawowe, kl. IV-VI

I miejsce – Annie Holweg (Szkoła Podstawowa w Bychawie, Bychawskie Centrum Kultury)
dwa równorzędne miejsca II – Katarzynie Gąbce (Centrum Kultury i Promocji w Piotrowicach)  i Adriannie Nawłatynie (Bychawskie Centrum Kultury)
wyróżnienie – Anecie Krusińskiej (Szkoła Podstawowa w Bychawie
miejsca III nie przyznano

w kategorii soliści – gimnazjum
I miejsce – Bartłomiejowi Kawałkowi (Centrum Kultury i Promocji w Piotrowicach)
II miejsce – Agnieszce Koksanowicz (Centrum Kultury i Promocji w Piotrowicach)
dwa równorzędne miejsca III – Natalii Mierzwie (Centrum Kultury i Promocji w Piotrowicach) i Dagmarze Sprawce (Gimnazjum nr 1 w Bychawie, Bychawskie Centrum Kultury)
wyróżnienie – Weronice Dudzińskiej (Gimnazjum nr 1 w Bychawie, Bychawskie Centrum Kultury)

w kategorii soliści – szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce – Anecie Gąbce (Centrum Kultury i Promocji w Piotrowicach)
II miejsce – Mai Nizio (Bychawskie Centrum Kultury)

W kategorii zespół wokalny nagród i wyróżnień nie przyznano.