Turniej Tenisa Stołowego

Turniej tenisa stolowegoPodczas tegorocznych ferii zimowych organizowane byly różne turnieje , gry i zabawy był wśród nich również truniej tenisa stołowego. Odbyl się 21.01.2008r a zwycięrzyli:

 

Kategoria młodzież                      

1. Grzesiek Górniak                          

2. Rafał Mazur                                  

3. Mirosław Oleśiński  

 

 

 

 Kategoria dzieci

1. Iwona Kryk

2. Miłosz Głowacki

3. Anna Syp