Realizujemy program Konwersja cyfrowa domów kultury

Przypominamy że w naszej placówce jest realizowany projekt „Matrix Rewolucje – cyfrowe oblicze Bychawskiego Centrum Kultury”

Dzięki udziałowi w projekcie nasza placówka zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt audio-video, oraz utworzone zostanie studio nagrań.

Kwota dofinansowania wynosi 163 000 zł, środki na realizację działań w ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020