PRZEGLĄD DZIECIĘCYCH TALENTÓW

 

 Samorządowe Przedszkole nr 1 w Bychawie , Burmistrz Bychawy oraz Bychawskie Centrum Kultury ogłaszają Przegląd Dziecięcych Talentów.

 CELE PRZEGLĄDU :

 • popularyzowanie działań artystycznych
 • rozwijanie kreatywności dzieci
 • promowanie dziecięcych talentów
 • rozwijanie zainteresowań dzieci
 • rozwijanie współpracy pomiędzy przedszkolami i szkołami z terenu gminy Bychawa
 • promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu
 • wyłonienie najciekawszej osobowości wśród osób posiadających różnorakie talenty i umiejętności
 • zaprezentowanie w środowisku bychawskim różnorodnych talentów
FORMA PRZEGLĄDU: 
 •  Krótka prezentacja sceniczna bardzo różnoraka w formie:
 •  śpiew,
 •  taniec
 •  pokaz sprawności fizycznej
 •  prezentacja treści kabaretowych
 •  małe formy teatralne
 •  gra na dowolnym instrumencie
 •  recytacja
 •  występy sportowo-akrobatyczne
 •  zdolności manualne
 •  inne . . .

UCZESTNICY PRZEGLĄDU: 

 • Przegląd jest otwarty dla mieszkańców gminy Bychawa
 • Uczestnikiem przeglądu może być każda osoba lub grupa osób,
 • (np. zespół muzyczny lub grupa taneczna jako uczestnik zbiorowy) w wieku do 10 lat.
 • Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia dostępnej  w Samorządowym Przedszkolu nr 1 w Bychawie, w Bychawskim Centrum Kultury lub na stronie internetowej przedszkola i  Gazety Bychawskiej (www.przedszkole.bychawa.pl ) , w nieprzekraczającym terminie do dnia 26 kwietnia 2011r.
 •  
 • Karty zgłoszenia należy złożyć lub przesłać na adres Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Bychawie, ul. Partyzantów 5, 23 – 100 Bychawa
 • Uczestnik zgłaszający się na przegląd musi posiadać zgodę podpisaną przez rodziców.
INFORMACJE OGÓLNE:
 • Występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych.
 • Podczas występu osoba nie może być ubrana prowokacyjnie,
 • Prezentacja nie może być dłuższa niż 5 minut
 • Uczestnicy są także zobowiązani dostarczyć przed występem wolny
 • od wad fizycznych nośnik CD audio z nagraniem podkładu muzycznego.
 • Uczestnik gwarantuje, że prezentowany przez niego program jest oryginalny i wolny od wad prawnych oraz, że nie narusza praw osób trzecich.
 • Uczestnik ma prawo wystąpić sam lub z towarzyszeniem zespołu,
 • chóru, orkiestry, grupy innych uczestników . Ma dostosować swój pokaz do możliwości technicznych sali widowiskowej  w BCK.
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za w/w elementy występu.
 • Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy, mikrofony,
 • odtwarzacz CD (potrzeby w tym zakresie należy wpisać w karcie zgłoszeń).
 • Natomiast wszystkie pozostałe rekwizyty potrzebne uczestnikom
 • do występu zabezpiecza sobie sam wykonawca lub opiekun.
 • Uczestnicy przeglądu wraz z opiekunami przyjeżdżają na własny koszt.
 •   
 • FINAŁ ODBĘDZIE SIĘ W BYCHAWSKIM CENTRUM KULTURY 11 maja 2011
   
 •  
  W przeglądzie zostaną wyłonione talenty, które zaprezentują swój repertuar na festynie organizowanym przez BCK – „W krainie pierogów”
   
  Uczestnicy biorący udział w przeglądzie otrzymują dyplomy uczestnictwa i upominki, a placówka i nauczyciele podziękowania.
   
  Osoba odpowiedzialna za przegląd: Mirosława Spust.
 •