Pierogi 2010 – zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie kulinarnym

KONKURS KULINARNY
I OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA PIEROGOWE

Do pobrania: ARKUSZ ZGLOSZENIOWY I Ogolnopolskie Mistrzostwa Pierogowe Bychawa 2010


Przedmiot konkursu:

Prezentacja dania złożonego z trzech rodzai pierogów tzw. TRIO PIEROGOWE , które powinno nawiązywać do historycznych tradycji ich wytworzenia.
Ocenie podlegać będzie – zestaw „trio pierogowe” zaaranżowane na talerzu lub półmisku w ilości
6 talerzy, tzn.  danie ma składać się z 6 pierogów o trzech smakach.  Danie musi zostać wykonane na żywo na stanowisku konkursowym w czasie 60 minut.

Organizator :
Bychawskie Centrum Kultury w Bychawie, 23-100 Bychawa, ul. M. J. Piłsudskiego 34
Współorganizator:
Waldemar Hołówka – Fundacja Klub Szefów Kuchni.

Regulamin Konkursu
I) Warunki uczestnictwa
1) W konkursie mogą brać udział kucharze zatrudnieni w Polsce  w obiektach  gastronomicznych, jak i przedstawiciele obiektów agroturystycznych,

 

2)  Konkurs odbędzie się 30 maja  2010 w Bychawie , podczas XI Ogólnopolskiego Festynu „W Krainie Pierogów”  Bychawa 2010
3)  W konkursie bierze udział dwóch  zawodników .
4)  Zawodnicy zobowiązani są  do dokonania zgłoszenia na załączonym formularzu.
5)  Zgłoszenie winno być przesłane na adres organizatora konkursu drogą elektroniczną lub  
faxem; 48/ 81 56 60 124
Informacji udziela: Bychawskie Centrum Kultury w Bychawie, 23-100 Bychawa,
ul. M. J. Piłsudskiego 34, tel./fax.  48 81 56 60 124, mail: sekretariat@ebck.pl,  www.ebck.pl
Osoby do kontaktu: Mariusz Nawłatyna – dyrektor BCK,  Piotr Gęba – instruktor.
6)Każdy zgłoszony uczestnik konkursu musi otrzymać od organizatora potwierdzenie udziału,  
bez którego nie może uczestniczyć w konkursie.

II. Zasady Organizacyjne

2.1. Produkty , które będą wykorzystane w konkursie uczestnicy muszą zapewnić sobie we
własnym zakresie.
2.2. Każde stanowisko konkursowe będzie wyposażone przez organizatora w ;
Stół roboczy, kuchenkę elektryczną indukcyjną lub oporową dwupalnikową.
2.3. Podmiot delegujący uczestnika na konkurs pokrywa koszty dojazdu.
2.4. Drobny sprzęt potrzebny do wykonania dania konkursowego oraz naczynia i zastawę 
niezbędną do podania i zaserwowania dania każdy uczestnik zabezpiecza w własnym
zakresie.
2.5  Ilość kucharzy startujących  jest limitowana i określona kolejnością nadesłanych
zgłoszeń. Termin zgłoszeń upływa 26 maja 2010r.
2.6  Każde 5 min spóźnienia równe jest 15 pkt. karnych odjętych od sumy ogólnej 
punktacji   Jury .
2.8    Każdy uczestnik po zakończonych zmaganiach konkursowych zobowiązany jest do

 

pozostawienia czystości na stanowisku pracy.

III. Zasady przeprowadzenia konkursu

3.1. Każdy uczestnik będzie miał do wykonania 6 zestawów „Trio Pierogowe” – każdy zestaw złożony musi być z trzech rodzajów smakowych pierogów . Danie winno być wykonane w oparciu o posiadaną wiedzę z zakresu kuchni polskiej.
Pięć zestawów przeznaczone jest do degustacji przez Jury a jeden zestaw na stół prezentacyjny.
3.2. Czas na wykonanie i wydanie potrawy 60 minut.
3.3. Oceny dokona 3 profesjonalnych Jurorów degustacyjnych – posiadających wiedzę z zakresu  kuchni Polskiej  i  3  jurorów – osoby medialne zaproszone przez organizatora.

IV Nagrody

Puchary i dyplomy dla zwycięzców I, II, III miejsce , dyplomy uczestnictwa dla wszystkich zawodników, oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora i sponsorów.

V Założenia końcowe

5.1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji potraw konkursowych jak i   
przebiegu całego konkursu w mediach.
5.2. Wszystkie prace konkursowe powinny być kreatywne i nawiązywać do  kuchni polskiej
z zachowaniem wszystkich technik kulinarnych.
5.3. Wszystkie pytania dotyczące spraw nie objętych regulaminem należy kierować do
Organizatora;
lub Pana Waldemara Hołówka tel. 0609 548 355.

Waldemar Hołówka

Do pobrania: ARKUSZ ZGLOSZENIOWY I Ogolnopolskie Mistrzostwa Pierogowe Bychawa 2010