Od 12 marca 2020 r. działalność Bychawskiego Centrum Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej zostaje zawieszona

woj. lubelskie – https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/decyzja-dotycz%C4%85ca-imprez-artystycznych-i-rozrywkowych-oraz-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-klub%C3%B3w


#Koronawirus: Zawieszenie działalności instytucji kultury i placówek szkolnictwa artystycznego

W związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-CoV-2 sztab kryzysowy z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu Więcej...

więcej...