Nabór ofert na obsługę imprezy

Bychawskie Centrum Kultury w Bychawie ogłasza nabór ofert na obsługę imprezy
„Bychawska Gala Disco Polo”
która odbędzie się w Bychawie w dniu
7 lipca 2013r.

Oferty dotyczą następujących kategorii na zasadzie wyłączności:

– obsługa gastronomiczna – grille, fast-food
– obsługa wesołego miasteczka
– lody

Oferty pisemne należy składać listownie, mailem lub faksem na adres BCK do dnia 7 czerwca 2013 r z określeniem propozycji kwoty dla organizatora, za świadczenie określonej usługi w trakcie imprezy.
Do 14 czerwca 2013 r. Bychawskie Centrum Kultury poinformuje na swojej stronie www.ebck.pl o wybranych ofertach.
Podmioty wybrane do obsługi imprezy przez BCK, zobowiązane są w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o wybraniu oferty, do podpisania umowy z Bychawskim Centrum Kultury i wpłacenia określonej kwoty zgodnie z podpisaną umową.

Oferty kierować na adres:

Bychawskie Centrum Kultury w Bychawie
23-100 Bychawa, ul. M. J. Piłsudskiego 34
Tel/fax 0-81 5660124
e-mail: sekretariat@ebck.pl

Dodatkowe informację można uzyskać w sekretariacie BCK osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00