Nabór ofert na obsługę imprezy

Bychawskie Centrum Kultury w Bychawie ogłasza nabór ofert na obsługę imprezy
„XVI Ogólnpolski Festyn w Krainie Pierogów”
która odbędzie się w Bychawie w dniu 
31 maja 2015r.

Oferty dotyczą następujących kategorii na zasadzie wyłączności:

– obsługa gastronomiczna – grille, fast-food.
– obsługa wesołego miasteczka( dmuchane zamki itp.)
– lody,wata cukrowa

Oferty pisemne należy składać listownie, mailem na adres BCK do dnia 10 lutego 2015 r z określeniem propozycji kwoty dla organizatora, za świadczenie określonej usługi w trakcie imprezy.

Podmioty wybrane do obsługi imprezy przez BCK, zobowiązane są w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o wybraniu oferty, do podpisania umowy z Bychawskim Centrum Kultury i wpłacenia określonej kwoty zgodnie z podpisaną umową.

Oferty kierować na adres:
Bychawskie Centrum Kultury w Bychawie
23-100 Bychawa, ul. M. J. Piłsudskiego 34
Tel/fax 0-81 5660124
e-mail: sekretariat@ebck.pl

Dodatkowe informację można uzyskać w sekretariacie BCK osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00
2014-05-25 16.16.39