Konkurs „Wielkanocne Tradycje”

Do wygrania TABLET, SMARTWACH, OPASKA SPORTOWA

serdecznie zapraszamy do udziału

REGULAMIN

Konkurs „Wielkanocne tradycje” 

1.

Organizatorzy Konkursu:

Bychawskie Centrum Kultury.

ul. M. J. Piłsudskiego 34

23-100 Bychawa

tel. 81 5660124 mail. sekretariat@ebck.pl

2.

Uczestnicy:

W Konkursie mogą wziąć udział dzieci ze szkół podstawowych, przedszkoli i ośrodków kultury z terenu Gminy Bychawa – zameldowane i zamieszkujące na terenie Gminy Bychawa.

Konkurs skierowany jest dla dzieci w wieku do 15 lat.

3.

Jury konkursu i kryteria oceny:

Celem konkursu jest przygotowanie tradycyjnego

stroika świątecznego – wielkanocnego.

Organizator powołuje niezależne Jury Konkursu, które dokona oceny prac.

Jury oceniać będzie:

a) pomysłowość

b) technikę artystyczną pracy

c) WŁASNORĘCZNE wykonanie.

d) kreatywność

Jury przyzna nagrody rzeczowe. Za zajęcie I miejsca – tablet, za zajęcie II miejsca – smartwatch, za zajęcie III miejsca opaskę sportową. Werdykt Jury jest niepodważalny.

4.

Zgłoszenia

Uczestnicy dostarczą pracę do dnia 26.03.2021 do sekretariatu BCK. Prace konkursowe można dostarczać od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 15.00.

Prace powinny zostać podpisane, powinny zawierać informację: Imię i nazwisko, wiek, szkołę, dane kontaktowa w tym numer telefonu. 

5.

Postanowienia końcowe.

Przewidywane ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 29 marca 2021r na stronach internetowych oraz portalu społecznościowym organizatora

Nagrody będzie można odbierać osobiście od 30 marca 2021 w BCK.

– Dodatkowe informacje w sprawie Konkursu można uzyskać mailowo i pod numerem telefonu (81) 56 6 0124,

– Udział w Konkursie oznacza zaakceptowanie Regulaminu przez uczestnika oraz wyrażenie zgody na publikację prezentacji. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie i przekazywanie podmiotom trzecim informacji o swoich pracach do celów związanych z Konkursem.