Eliminacje gminne – 14. Jesienny Konkurs Recytatorski

Bychawskie Centrum Kultury zaprasza wszystkich miłośników recytacji (dzieci, młodzież i dorosłych) do wzięcia udziału w 14 Jesiennym Konkursie Recytatorskim „Chopin i jego przyjaciele” organizowanym przy współpracy Centrum Kultury w Lublinie oraz Wojewódzkiego Ośrodka Kultury. Przesłuchania gminne odbędą się 12 października 2010 r. o godz. 9.00 w Bychawskim Centrum Kultury (sala Blue Orange Gallery). Zgłoszenia prosimy składać do dnia 8 października 2010 roku do godz. 17.00 w biurze BCK (tel. 81 56-60-124). Informacji na temat eliminacji gminnych udziela P. Monika Głazik (tel. 0-81 56-60-144).

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

I. Adresaci

 

Zapraszamy do konkursu uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, studentów i wszystkich dorosłych miłośników recytacji z województwa lubelskiego i Lublina.

II. Założenia programowe
Temat tegorocznego Jesiennego Konkursu Recytatorskiego brzmi: „Chopin i jego przyjaciele”
Uczestnicy prezentują repertuar z zakresu   literatury  polskiej jak i obcej. Tematyka utworów jest dowolna. Zachęcamy do wyboru tekstów ciekawych i wartościowych literacko. Pragniemy by prezentacje dotyczyły listów  Fryderyka Chopina i twórczości literackiej jego przyjaciół oraz aby miały związek z  pisarzami polskimi i europejskimi, którzy tworzyli w  okresie Romantyzmu w latach Cho

pinowskich (1810-1849). Zachęcamy recytatorów do wnikliwych poszukiwań repertuarowych.
Jak co roku Jury krytycznie oceniać będzie wybór tekstów obecnych w podręcznikach szkolnych lub z kanonu lektur szkolnych.
Poniżej proponujemy Państwu jedne z wielu autorów, do których można sięgnąć  w poszukiwaniu repertuaru.
„Korespondencja Fryderyka Chopina” tom I, 1816-1831″, Opracowanie: Z. Helman, Z.Skowron, H. Wróblewska-Straus, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2009.
Twórczość: Cypriana Kamila Norwida, Adama Mackiewicza, Julianna Ursyna Niemcewicza, Franciszka Grzymały, Heinricha Haine (Niemcy), Stefana Witwickiego, Józefa Bohdana Zaleskiego.
Recytatorzy prezentują  jeden dowolnie wybrany utwór prozatorski lub poetycki. Dopuszczalne jest wykonanie tzw. „montażu tekstów”. Należy przy tym pamiętać, że w szczególny sposób oceniana będzie zasadność takiego działania.
Łączny nieprzekraczalny czas prezentacji: uczniowie szkół podstawowych – do 5 minut, starsi – do 7 minut. Organizator zastrzega sobie prawo do przerywania dłuższych prezentacji.
Uczestnik przygotowuje repertuar nie prezentowany w innych konkursach ani w poprzednich edycjach JKR.

III. Kryteria oceny
Oceny prezentacji konkursowych dokona Jury powołane przez organizatora. Kryteria oceny:
– wybór i dobór tekstów;
– dostosowanie tekstów do możliwości wykonawczych i interpretacyjnych recytatora;
– interpretacja utworów;
– kultura słowa;
– ogólny wyraz artystyczny.
Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w poszczególnych grupach wiekowych (uczniowie szkół podstawowych i starsi), wszyscy wykonawcy otrzymają pamiątkowe dyplomy. Werdykt jury jest niepodważalny.

IV. Zasady organizacyjne i terminy

Eliminacje środowiskowe

W przypadku dużej liczby chętnych, prosimy dyrektorów szkół, domów kultury, nauczycieli  i instruktorów o przeprowadzenie eliminacji.

TURNIEJE POWIATOWE
Zwracamy się z prośbą o  ich organizację do placówek, które już od lat nie zawiodły nasw tym trudnym zadaniu. W Turnieju Wojewódzkim może udział wziąć 5 recytatorów   z każdego powiatu. O zasadach wyboru recytatorów decydują placówki upoważnione przez WOK. Eliminacje powiatowe powinny odbyć się przed 12 listopada 2010 r.  Nie przewidujemy bezpośrednich zgłoszeń uczestników do Konkursu Wojewódzkiego. Zaznaczamy, że organizator będzie honorował jedynie karty opatrzone pieczęcią instytucji odpowiedzialnej za kwalifikacje powiatowe.
Prosimy organizatorów eliminacji powiatowych o przesłanie kart zgłoszeń 5 recytatorów w nieprzekraczalnym terminie 15 listopada 2010 r. (mogą być przesłane faxem lub mailem) na adres:
WOK w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin, tel./fax (081) 532 37 75,e-mail: edytamadej@interia.pl.

TURNIEJ POWIATOWY  W  LUBLINIE

w Turnieju biorą udział recytatorzy z powiatu lubelskiego ziemskiego i miasta Lublina oraz powiatu świdnickiego.
Organizator: Centrum Kultury w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
Termin: 19 i 20 października 2010 r. ( wtorek, środa )
Miejsce: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3

19 października ( wtorek)
9.00 – szkoły podstawowe z terenu m. Lublina
13.30 – gimnazja z terenu m. Lublina i powiatu ziemskiego (okolice Lublina) i powiatu świdnickiego

20 października ( środa)

9.00 – szkoły podstawowe z powiatu ziemskiego i powiatu świdnickiego
13.30 – szkoły ponadgimnazjalne i starsi z terenu m. Lublina, powiatu ziemskiego i powiatu świdnickiego
17.00 – rozmowy z Jury, odczytanie protokołu, wręczenie nagród

Zgłoszenia z powiatu lubelskiego i świdnickiego
Uczestnicy zobowiązani są do osobistego dostarczenia lub przesłania kart zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do 12 października 2010 r. ( proszę pamiętać o tym, że zwykłe listy docierają do nas nawet po tygodniu od wysłania, mogą być też przesłane faxem lub mailem). Karty, które dotrą do organizatora po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę. Adres: Centrum Kultury w Lublinie, ul. Narutowicza 32, 20-016 Lublin, Dział Edukacji Kulturalnej,  bud. A pok. 202, e-mail: edukacja@ck.lublin.pl  

Liczba zgłoszeń
Powiaty lubelski i świdnicki: do 8 uczestników z gminy ( jeśli odbyły się eliminacje gminne) lub do 4 osób z placówki ( szkoła, dom kultury, klub – eliminacje we własnym zakresie).

Miasto Lublin: do 4 osób z placówki ( po eliminacjach wewnątrzszkolnych)

Zawiadomienia pisemne o terminie występu nie będą wysyłane. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat kolejności występów prosimy dzwonić Dział Edukacji Kulturalnej Centrum Kultury w Lublinie tel. 081 536 68 30 nie wcześniej niż 18 października 2010 r.

TURNIEJ WOJEWÓDZKI

Wojewódzkie przesłuchania recytatorów odbędą się w dniach 24-25 listopada 2010 roku w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3  od godz. 10.00. Uczestnicy otrzymają pisemne zawiadomienie o terminie występu. Organizatorzy zapewniają instruktorom nauczycielom rozmowy z konsultantami-jurorami.

Koncert finałowy
Wyłonieni po przesłuchaniu wszystkich uczestników eliminacji wojewódzkich Laureaci Konkursu wystąpią w koncercie, który odbędzie się  2 grudnia 2010 godz. 11.00 w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3  
Informacji na temat przebiegu konkursu  w całym województwie i Turnieju Wojewódzkiego w Lublinie udziela Edyta Madej – WOK w Lublinie, tel. 081 53 242 07. Informacji na temat przebiegu Turnieju Powiatowego w Lublinie udziela Dział Edukacji Kulturalnej – CK w Lublinie, tel. 081 53 668 30

Info: www.ck.lublin.pl;  www.wok.lublin.pl