Bychawskie Centrum Kultury realizuje zadanie pt. „Rozwinąć Skrzydła – wzmocnienie potencjału techniczno-organizacyjnego Bychawskiego Centrum Kultury”

Bychawskie Centrum Kultury realizuje zadanie pt. „Rozwinąć Skrzydła – wzmocnienie potencjału techniczno-organizacyjnego Bychawskiego Centrum Kultury”. W ramach zadania zostanie przeprowadzony remont sali widowiskowej Bychawskiego Centrum. Dokonana zostanie adaptacja akustyczna pomieszczenia. Wymienione zostaną kurtyny, pojawi się nowe nagłośnienie i oświetlenie. Zadanie 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Kwota dofinansowania 315 000zł Całkowita wartość zadania 564200 zł