Bychawa wysoko!

27 kwietnia 2015 w Bychawskim Centrum Kultury odbyły się eliminacje gminne XXXIV Małego Konkursu Recytatorskiego. Spośród 36 uczestników do eliminacji powiatowych zakwalifikowali się:
Krzysztof Lech- uczeń I klasy SP w Starej Wsi Drugiej
Maria MItuła- uczennica II klasy SP w Bychawie
Jakub Jarzyna- uczeń klasy V SP w Bychawie
Miłosz Widerlik- uczeń V klasy SP w Bychawie

BANER MKR
Spośród wyżej wymienionych, dwoje zostało laureatami (Maria Mituła, Jakub Jarzyna) oraz przyznano wyróżnienie specjalne Krzysztofowi Lechowi podczas elimnacji powiatowych w Piotrowicach.

Warto nadmienić, że do etapu wojewódzkiego mogło zakwalifikować się jedynie cztery osoby z elimnacji powiatowych. Tym samym nasza reprezentacja została bardzo wysoko oceniona w Piotrowicach.
Serdecznie gratulujemy.