14 kwietnia 2017

Życzenia Wielkanocne 2017

na podstawie pracy plastycznej dzieci z zająć plastycznych prowadzonych w Bychawskim Centrum Kultury przez Ewę Sprawkę