Darmowy angielski w Bychawie!

Bychawa ang

„Lubelska Akademia Umiejętności Językowych” 

Darmowy kurs języka angielskiego w Bychawskim Centrum Kultury

 

Do projektu przyjmowane są osoby w wieku 18-64 lata z wykształceniem maksymalnie średnim, które zamieszkują, uczą się lub pracują na terenie województwa lubelskiego.

Osoba zatrudniona oznacza pracownika Więcej...